Ellen och Kurt vigdes i Gamla kyrkan i Helsingfors en vacker Junidag. Före vigseln tog vi first look-bilder på Observatorieberget. Efter vigseln åkte vi till fantastiska Kehla stall i Sjundeå där det nyvigda paret firades sent inpå natten.

Porträtt: Observatorieberget och Eira
Vigsel: Gamla kyrkan i Helsingfors
Fest: Kehla stall i Sjundeå